Page Overview: privacy_agreement

Oświadczenie o ochronie prywatności Oracle Taleo

Grupa BMW dziękuje za zainteresowanie pracą dla nas. Zakładając profil kandydata lub zgłaszając kandydaturę, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Wiemy, że wymaga to zaufania i naszym celem jako firmy z segmentu premium jest, aby go nie zawieść.
W niniejszej informacji na temat polityki prywatności wyjaśniamy, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
W kolejnych punktach przedstawimy, jak dbamy o poufność danych osobowych, więc prosimy o dokładne przeczytanie polityki prywatności do końca i udzielenie zgody poniżej tekstu.

Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych, kto jest inspektorem ochrony danych i do czego moje dane są wykorzystywane?

Za prowadzenie niniejszej strony rekrutacji online, również w przypadku innych podmiotów należących do Grupy BMW, odpowiedzialna jest firma:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG)
Petuelring 130
80788 Monachium
Niemcy
Telefon: +49 89 382-0

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres podany powyżej lub e-mail datenschutz@bmw.de.

Wszelkie dane osobowe, w tym dane zawarte w załącznikach zapisywanych w systemie (zwane dalej „danymi”) są przechowywanie i przetwarzane przez firmę BMW AG.
Firma BMW AG przekazuje niniejsze dane odpowiednim podmiotom grupy BMW, które niezależnie i wyłącznie wykorzystują dane wyłącznie do celów prowadzenia procesu rekrutacyjnego, obsady etatów i zatrudnienia.
Możesz zostać poproszony o dostarczenie danych osobowych szczególnego typu (danych wrażliwych), jeśli jest to wymagane w kraju, w którym ubiegasz się o zatrudnienie.

SZCZEGÓŁOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Jakie kategorie danych są wykorzystywane i skąd one pochodzą?

Wykorzystane zostaną wyłącznie dane podane przez Ciebie i jedynie na potrzeby rekrutacji.

2. W jakim celu są przetwarzane moje dane i na jakiej podstawie prawnej?

Twoje podanie i wszelkie dodatkowo udostępnione informacje zostaną umieszczone w bazie kandydatów firmy i wykorzystane wyłącznie do celów porównania Twoich umiejętności i zainteresowań z wolnymi stanowiskami w Grupie BMW. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych odnośnych przepisów.

3. Dostęp do danych

Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie osoby odpowiedzialne za zatrudnianie nowych pracowników w Grupie BMW.

W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu, dostęp do danych mają również wybrani pracownicy firmy BMW AG w Niemczech. Ponadto wybrani pracownicy podwykonawców Grupy BMW mają dostęp do danych w celu realizacji swoich obowiązków administracyjnych i wspierających. Zapewniany jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Masz możliwość wyboru, którym podmiotom Grupy BMW chcesz udostępnić dane osobowe podczas procesu rekrutacyjnego poprzez określenie w sekcji „preferencje”. Niezależnie od tego, administratorzy systemu BMW AG, jako odpowiedzialni za stronę rekrutacyjną, mają dostęp do Twoich danych osobowych. 

4. Uzupełnienia zależne od kraju (dotyczą jedynie sytuacji, gdy aplikujesz w danym kraju):

Uzupełnienia dla USA:
-   Masz prawo do podjęcia legalnej pracy w USA. (Od wszystkich zatrudnianych pracowników wymaga się potwierdzenia tego prawa w momencie zatrudnienia.)
-   Rozumiesz, że firma należąca do Grupy BMW w USA składa Ci ofertę zatrudnienia, które może być uwarunkowane lokalnymi kryteriami, takimi jak przejście testu narkotykowego, weryfikacja historii zatrudnienia i wykształcenia itp. Szczegółowe kryteria zostaną przedstawione w piśmie z ofertą zatrudnienia.
-   Rozumiesz, że informacje niezgodne z prawdą lub zatajone, niekompletne lub wprowadzające w błąd czy udzielenie fałszywych informacji w podaniu o pracę mogą zostać uznane za powód do zwolnienia gdy zostaną odkryte.

-  Zatrudnienie w firmie BMW Manufacturing Co., LLC (BMW MC) odbywa się dobrowolnie i może zostać zakończone w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, zgodnie z decyzją BMW MC lub pracownika.

Uzupełnienia dla Kanady:

-   Dane dostarczone w ramach niniejszej zgody podmiotowi Grupy BMW w Kanadzie wskazanemu w ofercie pracy będą przechowywane przez okres do trzydziestu sześciu (36) miesięcy.
-   Kandydaci muszą mieć prawo do podjęcia legalnej pracy w Kanadzie. (Od wszystkich zatrudnianych pracowników wymaga się potwierdzenia tego prawa w momencie zatrudnienia.)
-   Wyrażasz zgodę na złożenie Ci przez Grupę BMW oferty pracy, która jest warunkowana pozytywnym przyjściem sprawdzenia przeszłości, w tym weryfikacji zatrudnienia, wykształcenia, niekaralności i historii kredytowej.

5. Bezpieczeństwo danych

Twoje dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem, manipulowaniem, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności szyfrowaniem podczas przesyłania i przechowywania, koncepcji roli i autoryzacji, zapasowych kopii danych i fizycznego bezpieczeństwa serwerów.

6. Gdzie są przechowywane moje dane?

Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej w centrum danych zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej (Niemcy). 

7. Kto odpowiada za prawidłowość moich danych?

Ty jesteś odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość, jednoznaczność i aktualność swoich danych osobowych. Masz dostęp do swoich danych i możliwość ich aktualizacji i sprostowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Odpowiadasz za dostarczenie jedynie danych mających związek z procesem rekrutacji.

8. Zatrzymywanie i usuwanie danych

Masz wgląd w swoje dane w dowolnym momencie na stronę rekrutacyjnej w celu samodzielnego poprawienia błędnych danych. Ponadto możesz usunąć wszystkie swoje dane poprzez skasowanie profilu. Przycisk dezaktywacji znajduje się w szczegółowych ustawieniach profilu („Moje ustawienia profilu”).

Uwaga: Tam, gdzie mają zastosowanie okresy zatrzymywania danych zależne od kraju, dane lub dokumenty nie podlegają usunięciu przez okres obowiązujący w danym kraju.

Różne okresy zatrzymywania danych osobowych obowiązujące w innych krajach:
Dwanaście (12) miesięcy: Wielka Brytania, Irlandia, RPA
Dwadzieścia cztery (24) miesiące: Meksyk
Trzydzieści sześć (36) miesięcy: USA, Kanada
Sześćdziesiąt (60) miesięcy: Chiny

W przypadku zmian przepisów pociągających za sobą konieczność zmiany okresu zatrzymania danych, okres ten zostanie dostosowany bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli nie usuniesz swoich ogólnych danych (profil kandydata) po zamknięciu procesu rozpatrywania podania (aplikacji), dane te będą przechowywane przez okres do dwunastu (12) miesięcy. Okres ochrony danych jest liczony od nowa po każdej aktualizacji profilu lub złożeniu aplikacji na kolejne stanowisko.

9. Z jakich praw mogę korzystać jako osoba podlegająca ochronie danych?

Masz prawo przesłać żądanie udzielenia informacji odnośnie przechowywanych danych na Twój temat na powyższy adres. Ponadto w określonych warunkach masz prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Możesz również być uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, tj. oznaczenia przechowywanych danych ograniczeniem przetwarzania danych w przyszłości. Wreszcie możesz być uprawniony do zażądania przekazania danych podanych przez Ciebie w ustalonej formie umożliwiającej ich maszynowe odczytywanie. Możesz korzystać ze wszystkich tych praw w dowolnym czasie pisząc na powyższy adres.

Ponadto przysługuje Ci prawo do odwołania do organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Właściwy organ sprawujący nadzór nad ochroną danych osobowych to:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

10. Pliki cookie

Niniejsza aplikacja zapisuje pliki cookie na Twoim komputerze. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania systemu. Są one związane z trwającą sesją i zostaną usunięto po zakończeniu sesji. Pliki cookie to niewielkie pliki tymczasowo instalowane na Twoim twardym dysku.

Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie na swoim twardym dysku, zaznaczając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej – skorzystaj z pomocy przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z systemu rekrutacji BMW.

11. Dostępność danych

Ze względu na właściwości Internetu i systemów informatycznych, Grupa BMW nie ponosi odpowiedzialności za dostępność strony kariery w Grupie BMW oraz systemu rekrutacji online.

 

Aby móc kontynuować proces aplikowania na stanowisko, musisz wyrazić następujące zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych mogące obejmować również transgraniczne przetwarzanie danych, w ramach Grupy BMW przez odpowiednie osoby zgodnie z wybrana ofertą pracy i opcjami widoczności mojego profilu kandydata szczegółowo opisanymi powyżej.

Kliknięcie przycisku „Wyrażam zgodę” oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki.
Twoja zgoda zostanie zapisana. Masz prawo w dowolnym czasie i bez podania powodu wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych poprzez samodzielną dezaktywację lub usunięcie swojego konta ze wszystkimi otwartymi zgłoszeniami.
Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki, Twoje dane rejestracji/aplikacji nie zostaną zapisane i nie będą przetwarzane przez Grupę BMW.

16 maja 2018